Případová studie / Nákup digitálních billboardů pro Bauhaus

92 000 lidí vidělo reklamu Bauhausu na třech digitálních billboardech v Praze

Nákup digitálních billboardů pro bauhaus
Služby

92 000

lidí vidělo reklamu

3

klíčové lokality v Praze
(Kotva, Kačerov a Anděl)

Cíl kampaně

Dostat Bauhaus na digitální outdoorové reklamní plochy v Praze

BAUHAUS, známý maloobchodní řetězec, se již několik let spoléhá na své kreativní reklamní kampaně s českým hercem Vojtou Kotkem. Ačkoli byly tyto reklamy tradičně prezentovány online, v podzimu 2023 se společnost Business Factory rozhodla rozšířit dosah BAUHAUS prostřednictvím digitálních outdoorových ploch v Praze.

Nákup digitálních billboardů pro bauhaus

NAŠE ŘEŠENÍ

Kampaně na offline a online konverzi

V kontextu narůstající saturace online reklamního prostoru a rostoucích nákladů na digitální reklamu cítil BAUHAUS potřebu diverzifikovat své marketingové kanály a zvýšit svou přítomnost v offline prostředí. Přestože online kampaně přinášely výsledky, BAUHAUS hledal způsob, jak efektivně dosáhnout své cílové skupiny mimo tradiční online platformy. Klíčovým cílem bylo nejen zaujmout pražské obyvatele na strategických místech, ale také optimalizovat náklady na reklamu a získat měřitelné výsledky z offline reklamních kampaní.

Pro maximalizaci dosahu a efektivity kampaně jsme využili technologii DOOH (digital out of home) sna platformách Adform a DV360, což jsou pokročilé platformy pro programatický nákup reklamního prostoru. Tyto platformy umožňují real-time správu a monitorování reklam. Díky kamerám s umělou inteligencí na každé ploše jsme mohli sledovat počet lidí, kteří se pohybovali před obrazovkou, a optimalizovat tak naše reklamní náklady na základě modelu CPM.

Pro tuto kampaň jsme zvolili statický formát s desetivteřinovým zobrazením, ale systém umožňuje i nasazení desetivteřinových videí.

Výsledky

92 000 uživatelů, kteří si mohli v danou chvíli reklamu prohlédnout

Díky inovativnímu využití technologie DOOH a platformy Adform a DV360 se BAUHAUS podařilo dosáhnout významného zásahu v pražském offline prostředí. Tato kampaň nejenže zvýšila viditelnost značky v klíčových oblastech města, ale také poskytla cenné údaje o dosahu a efektivitě reklamního úsilí.

Kontakt