Jak na konverzní poměr v GA4 reportech

Konverzní poměr je užitečná metrika, na kterou se určitě vyplatí podívat při vyhodnocování marketingových kampaní a kanálů. Ve starších GA3 (Universal) byla metrika konverzního poměru v základních přehledech standardem. V novějších GA4 ale ve výchozích reportech chybí a je třeba ji přidat ručně. Aby toho nebylo málo, tak v GA4 existují konverzní poměry rovnou dva. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak je do reportů přidat?

User Conversion Rate

Conversion User Rate (Konverzní poměr uživatele) měří, kolikrát určitý uživatel vykonal konverzi, přičemž jeden uživatel se počítá pouze jednou, bez ohledu na to, kolik relací (session) zahájil. Tato metrika je užitečná pro sledování, kolik jednotlivých uživatelů se stalo konverzními zákazníky, což je klíčový indikátor pro růst základny zákazníků.

Session Conversion Rate

Conversion Session Rate (Konverzní poměr relace) naopak měří, kolikrát došlo ke konverzi v rámci jedné relace (session), bez ohledu na to, kolik jednotlivých uživatelů tuto relaci zahájilo. Tato metrika je vhodná pro analýzu toho, jak efektivně webová stránka nebo aplikace konvertuje návštěvníky během jedné návštěvy.

Pozor na to do jakého reportu konverzní míru přidáváte

Aby to bylo všechno ještě zamotanější, tak GA4 pracuje v některých přehledech s daty za relaci (session) a v dalších zase ukazuje všechny metriky s daty za uživatele. Pokud tedy přidáte například konverzní míru uživatele do reportu, kde jsou všechny metriky počítáné s daty za relaci, tak bude váš přehled velmi zkreslený.  

Do jakého reportu přidat session conversion rate?

Konverzní míra je velmi užitečná například u reportu, kde se můžete podívat na zdroj návštěvnosti u všech sessions a porovnat si tak efektivitu jednotlivých kanálů.

Jak na to? Nejdříve si klikněte na druhou záložku v levém menu, po kterém se zobrazí základní přehled reportů. Dále si rozklikněte akviziční část reportu a v ní vyberte návštěvnost ze všech sessions. Poté na pravé straně přehledu klikněte na ikonku tužky pro úpravu reportu.

Dále vyberte z nabídky, že chcete upravovat metriky.

V nich najdete metriku Session conversion rate, kliknutím přidáte do reportu a uložíte.

A je to. V reportu už uvidíte i konverzní míru. Podobným způsobem můžete do reportu přidat i další metriky.

Do jakého reportu přidat user conversion rate?

Pokud vás zajímá konverzní poměr uživatele, tak postup je stejný až na dvě odlišnosti:

  1. Přidejte jej do akvizičního reportu, kde jsou data na úrovni uživatele a ne session.
  2. Místo metriky Session conversion rate přidejte metriku User conversion rate. 

Related Posts